PRESSMEDDELANDE 2009-11-06

Konsultföretaget Multicom breddar med sökoptimering

Stockholmsbaserade teknikinformationsföretaget Multicom Europe Information startar en ny avdelning för webbmarknadsföring.
"Den stora utmaningen för dagens webbplatser är att hitta sina besökare, dvs. att driva trafik", säger Bengt Leijonhielm, VD på Multicom. "En allt viktigare kanal
för detta är sökmotorerna, med Google i spetsen."

Multicoms nya specialområde blir just att anpassa kundernas webbsidor för att synas bättre i sökmotorerna. Detta sker med hjälp av effektiv sökoptimering (SEO) och sökannonsering (PPC).

Avdelningen för webbmarknadsföring producerar dessutom informativ och säljande text till kundernas webbplatser. Det kan handla om att omarbeta texterna på en befintlig webbplats, ta fram en helt ny sajt, eller bistå med innehåll som produktinformation, företagsnyheter, bloggar osv.

"Den nya satsningen överlappar delvis vår nuvarande verksamhet. Vi har alltid varit bra på informativ text och har webbinnehåll som en del i vårt tjänsteutbud.
Nu stärker vi den delen med spetskompetens inom effektiv webbmarknadsföring, där sökoptimering är en viktig ingrediens."

"Många företag upptäcker nu affärsmöjligheterna som webben erbjuder och inser att deras sajt inte riktigt finns med i bilden. Vi kan hjälpa dem med det."

Kontakt:
Bengt Leijonhielm, VD, 08-656 97 85
Mobil: 0737-87 30 75
E-post: bengt.leijonhielm@multicom.se.
Webbplats: www.multicom.se
Multicom hjälper företag med webbmarknadsföring, med att utveckla och producera teknisk information, dokumentation, marknadsmaterial och säljstödsmaterial för olika målgrupper, språk och medier.