Konsulterna

  • Vi har stort tekniskt kunnande och intresse. Därför kan vi snabbt sätta oss in i komplexa produkter, system och tjänster.
  • Pedagogisk fallenhet och förmåga att förstå målgruppens behov gör att vi snabbt kan avgöra vilken information som behövs i olika sammanhang.
  • Vi är vana vid att dokumentera och kommunicera på svenska och engelska och flera av oss har engelska som modersmål.
  • Tack vare vår stora erfarenhet av teknikinformation kan vi arbeta effektivt, även i projekt med högt tempo där förutsättningarna inte alltid är helt givna.
  • Vi är självgående och har mycket god förmåga att planera både vårt eget och andras arbete.
  • Configuration Management är en del av vår vardag, och skulle det behövas kan vi hjälpa till att utveckla rutiner för detta.
  • Hos oss finns specialistkunskaper om de flesta av dagens standardverktyg inom teknikinformation: OpenOffice, Word, FrameMaker, RoboHelp, ePublisher, DreamWeawer och PhotoShop.