Därför Multicom!


  • Stor erfarenhet av teknikinformation
  • Hög teknisk kompetens
  • Kan snabbt förstå och förklara avancerad teknik
  • Vana vid att arbeta i utvecklingsorganisationer med högt tempo
  • Förmåga att kommunicera med text och bild i alla format
  • Flera medarbetare med engelska som modersmål
  • Har ett nätverk av teknik-, test- och språkspecialister.