Exempel på uppdrag


  • Utveckling av kommersiell webbplats med fokus på att öka trafiken. Vi sökoptimerar kundens webbplats så att den rankar högt i Google på lönsamma sökbegrepp: Sökordsanalys, säljande SEO-copy, PPC-annonser, förbättring av webbplatsens struktur.
  • Utveckling av användarstöd och systemdokumentation för stödsystem. Dokumentationen finns som online-hjälp kopplad till stödsystemet, dokumentdatabaser samt en wiki.
  • Användardokumentation till avancerade telekommunikationsutrustningar. Underhåll och vidareutveckling av dokumentation skriven på engelska av många författare för professionella användare: Begriplighetshöjning, språkförbättring, allmän kvalitetshöjning. Övergripande arbete med terminologi, enhetlighet vad gäller språk, stil och layout. Redigering, mallkonstruktion.
  • Underhåll och vidareutveckling av användardokumentation till tekniskt avancerade strålbehandlingsutrustningar för sjukvården. Målgrupper: Läkare, sjuksköterskor, sjukhusfysiker.
  • Dokumentationsansvar i kundprojekt för företag inom finanssektorn. Ansvar för att kunden får den dokumentation som ingår i ordern. Arbetsinnehåll: upprätta dokumentlistor, bemanna, göra upp och följa upp tidplaner, administrera granskning och revidering, hantera ändringar.
  • Utveckling av dokumentationsmetodik och framtagning av ett webbaserat hjälpsystem för ett företag verksamt inom telekomsektorn.