Outsourcing

Produktion och underhåll av en produkts kunddokumentation är något som ofta hamnar
vid sidan om företagets egentliga verksamhet. Det kan gälla marknadsmaterial i form av broschyrer, produktblad eller produktkataloger, eller teknisk information som användar- och servicemanualer, verkstadshandböcker och snabbguider.
Att i stället lägga ut hela eller delar av dokumentationsverksamheten på en extern leverantör kan ge en rad fördelar.

Multicom hjälper er med hela eller delar av dokumentationsprocessen. Till exempel med att
  • producera ny dokumentation
  • översätta
  • uppdatera
  • publicera
  • arkivera.

Kontakta oss