Pressmeddelandeservice

Det är viktigt för alla företag att synas i medier, inte minst för nystartade företag.
Ett sätt att komma med på mediekartan är att regelbundet skicka ut pressmeddelanden.
Ett pressmeddelande värderas alltid efter nyhets- och läsvärdet; om redaktionen bedömer att det är ointressant för tidningens läsare kommer det inte med. Positiva nyheter är bra, i synnerhet för lokalpress.
Dvs ett företag som har nya produkter eller tjänster, satsar på expansion, tänker anställa fler, är i en uppåtgående trend ...
Ni vill säkert förstärka företagets närvaro i fack- och branschpress, dvs tidningar som Computer Sweden, Ny teknik och Dagens Industri. Givetvis är det inte fel om företag
syns också i tidningar som DN Näringsliv och SvD Näringsliv, men fack- och branschpress brukar prioriteras högre.

Multicom hjälper er att ta fram pressmeddelanden, till exempel att
  • skriva pressmeddelanden
  • välja medier
  • följa upp utskickade pressmeddelanden.
Kontakta oss