Online-hjälp

Hur en programvara tas emot avgörs ofta av de första intrycken. Kunderna vill snabbt kunna installera och börja använda programmet med alla de funktioner de blivit lovade.
De vill inte ringa leverantörens support.

Multicom hjälper er att ta fram ny eller förbättra befintlig online-hjälp och kan ge råd om användargränssnitt. Vid många tillfällen har behovet av förbättrad online-hjälp kommit
fram när Multicom hjälpt sina kunder att skriva manualer till programvaran. Det
som är självklart och logiskt för utvecklarna är inte lika självklart för dem som använder programvaran för första gången. Genom Multicom får ni bland annat
  • hjälp med att utforma och skriva online-hjälp
  • möjlighet att parallellt med produktutvecklingen ta fram hjälpinformation
  • möjlighet att förbättra användarvänligheten genom att se till att användaren möts av en konsekvent terminologi och ett logiskt och intuitivt gränssnitt.

Kontakta oss