Vitpapper

Det är vanligt att införsäljningen av nya koncept påbörjas långt innan det finns färdiga
produkter. Då behövs material som beskriver både tekniken, idéerna och de nya möjligheterna.
Underlaget kan finnas på olika håll i organisationen i form av utredningar,
analyser, anteckningar och faktablad – fast med olika stil, form och författare. Det som saknas är struktur och enhetlighet.

Multicom hjälper er att ta fram eller ställa samman relevant information som är strukturerad och lättåtkomlig. Det kan handla om allt från enstaka sidor som beskriver en
teknisk dellösning till en flersidig rapport om en ny teknisk standard.

Kontakta oss