Multicoms skräddarsydda utbildningar


Nyutvecklade produkter blir allt mer avancerade. Slutanvändarna behöver ofta ny kunskap för att kunna använda produkterna fullt ut.
Multicom hjälper ditt företag med användaranpassade utbildningar för just din produkt!

Alla våra utbildningskonsulter har den tekniska bakgrund som krävs för att snabbt kunna sätta sig in produkten eller systemet, och den nödvändiga pedagogiska kompetens som behövs för att kunna förmedla informationen på ett målgruppsanpassat sätt.

I samarbete med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi utbildningar och utbildningspaket för att lösa ett problem eller en specifik situation. Alla våra utbildningar är anpassade till våra uppdragsgivares behov.

Alla kunder har olika behov och önskemål. Utbildningen ska ge det resultat som kunden eftersträvar.

Erbjudande:
  • Vi genomför utbildningar som vi planerar tillsammans med era tekniska experter eller på egen hand.
  • Vi tar fram utbildningspaket och skriver utbildningsdokumentation.